• do 4 dni roboczych (poza zamówieniami specjalnymi)